STUDY WITH US AND HAVE FUN

We offer you free lessons and a lot of free exercises to practice your grammar. Grab a cup of coffee and enjoy learning without effort in the comfort of your home.

Add Your Heading Text Here

Uslovi korišćenja sajta Fun English Effective Learning

Ovi uslovi korišćenja regulišu upotrebu sajta i škole Fun English Effective Learning i drugih proizvoda i usluga koje sajt omogućava. Vaš pristup, kao i korišćenje ovog našeg internet sajta (u daljem tekstu: internet sajt) podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem internet sajta, prihvatate bez ograničenja, ove uslove korišćenja.

Ko može koristiti sajt

Sajt mogu koristiti oni koji prihvate dokumente koji regulišu rad sajta, uključujući i uslove korišćenja i politiku privatnosti. Prilikom kreiranja korisničkog naloga na sajtu ili prilikom korišćenja sadržaja koje sajt omogućava javno dostupnim, obaveza korisnika je da dostave tačne i potpune informacije i da prihvati odgovornost da redovno ažurira ove infromacije da bi one ostale tačne i potpune. Korisnici su u obavezi da prilkom registracije koristi lične podatke, uključujući i imejl adresu kojoj korisnici imaju pristup jer će biti neophodno da se nalog na sajtu verifikuje pre nego što isti bude aktiviran. Maloletna lica su u obavezi da sajt koriste uz saglasnost roditelja ili staratelja, posebno u slučajevima kada ostavljaju svoje podatke, odnosno kreiraju nalog za pristup sajtu. Druga ograničenja mogu postojati za pojedine delove sajta.

Korisnici koji pohađaju neki od kurseva u školi Fun English Effective Learning imaju prava da koriste usluge i sadržaje kurseva u lične svrhe. Korisnici se takođe obavezuju da neće ni sa kim deliti podatke o svom nalogu niti upotrebiti iste da se omogući pristup kursevima drugim licima. Korišćenje kurseva ne podrazumeva prenos prava ili vlasništva nad sadržajima ili uslugama kojima korisnici imaju pristup. 

Članovi škole su korisnici, lica koja plaćaju uslugu korišćenja posebnog dela sajta koji pruža škola Fun English Effective Learning. Škola pruža obuku za sva lica svih uzrasta i starosnih dobi, po posebnim programima i materijalima kreiranim u samoj školi ili odobrenim od strane trećeg lica, a nisu u skladu sa školskim programima. Maloletna lica se mogu prijaviti za članstvo u školi isključivo uz prisustvo i saglasnost roditelja ili to može učiniti roditelj umesto njih. Odobreno je da roditelj otvori nalog na svoje ime za račun maloletnog deteta, ali taj nalog je namenjen isključivo detetu i roditelj ga ne može koristiti za sopstvene potrebe.

Škola zadržava pravo da bilo kome ne omogući svoje plaćene usluge bez navođenja razloga. 

Vlasništvo sadržaja

Internet sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio materijal i ostali materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu autorsko pravo ili vlasništvo autora sajta ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje Sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno. Autor će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.

Promene na internet sajtu se mogu napraviti periodično u bilo kom trenutku i bez obaveštenja. Međutim, autor se ne obavezuje da redovno ažurira informacije sadržane na ovom internet sajtu. Takođe, autor ne garantuje da će internet sajt funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno ispravljani ili da je internet sajt kompatibilan sa vašim hardverom ili softverom.

Linkovi sa internet sajtovima trećih lica

Internet sajt može sadržati linkove drugih internet sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije autor. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi vama pružili što više informacija. Autor ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova. Autor ne kontroliše sadržaj ili proizvode ili usluge dostupne na ovim internet sajtovima. Ako uspostavite vezu sa takvim internet sajtovima preko linka na našem internet sajtu, to činite na sopstveni rizik i bez saglasnosti autora.

Izuzeće od odgovornosti

Internet sajt koristite na sopstveni rizik. Autor nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem internet sajta ili njegovog Sadržaja.

Sadržaj dostupan na ovom internet sajtu

Prava intelektualne svojine i ostala prava na bilo koji Sadržaj koji je dostupan za preuzimanje sa internet sajta (u daljem tekstu Sadržaj), pripadaju autoru, osim ako drugačije nije izričito određeno. Vaša upotreba Sadržaja podleže uslovima Zakona o zaštiti autorskih prava Republike Srbije.  Nemojte preuzimati niti koristiti Sadržaj ako se ne slažete sa ovim odredbama. Kada preuzimate ili koristite Sadržaj sa internet sajta, to činite na sopstveni rizik.

Pohađanje onlajn časova na našoj platformi

Pohađanje bilo kojih od ponuđenih onlajn časova na platformi sajta (individualni, grupni, konverzacijski, onlajn radionice) vremenski je ograničeno zavisno od odabranog paketa pretplate za pohađanje časova i važi od trenutka uplate odabranog paketa časova od strane polaznika i početka rada. Ovi termini početka i prestanka rada su datumom  potvrđeni od strane profesora koji organizuje časove putem obaveštenja elektronskom poštom koju svaki polaznik dobije pre početka odražavanja časova. 

Uslovi rada, cene i trajanje svakog časa jasno su istaknuti na sajtu. Poručivanjem usluge pohađanja časova, putem prijave na ovom sajtu, svaki polaznik potvrduje da je upoznat sa ovim odredbama i da je dao svoj pristanak u skladu sa pravilima rada na našoj platformi.

Pohađanje časova svaki polaznik može dobrovoljno produžiti, poručivanjem novog paketa pretplate za novi vremenski period, u dogovoru sa profesorom koji organizuje dotični kurs, o čemu će se obe strane pismeno dogovoriti i potvrditi  putem obaveštenja elektronskom poštom.

Plaćanje onlajn časova

Radionice se plaćaju putem elektronske porudžbenice/računa. Ovaj račun važi bez potpisa i pečata. Obaveštenje o poručenim paketima pretplate, kao i račun, polaznik radionica dobija putem elektronske pošte. Plaćanje se obavlja isključivo u dinarima za polaznike online radionica/korisnike iz Srbije, na osnovu dobijenog računa/porudžbenice. Korisnici iz inostranstva, koji nemaju prebivalište u Srbiji, mogu vršiti plaćanje i preko deviznog računa/odnosno PayPal usluge.

Izmena uslova korišćenja

Autor može u svakom trenutku izmeniti ove uslove korišćenja tako što će ažurirati ovaj tekst. Vi ćete automatski biti obavezani novim uslovima korišćenja sadržanim u izmenama, te bi iz tog razloga trebalo da periodično posetite ovu stranicu radi upoznavanja sa trenutno važećim uslovima korišćenja.

POLITIKA PRIVATNOSTI

Autor čuva privatnost svih posetilaca ovog internet sajta (u daljem tekstu: Internet sajt) i štiti lične podatke posetilaca internet sajta. Molimo vas da pažljivo pročitate Politiku privatnosti koja sledi kako biste razumeli kako koristim i štitim informacije koje nam pružate.

Informacije koje dobijamo od Vas

U načelu možete posetiti ovaj internet sajt bez otkrivanja bilo kakve informacije o sebi. Naš server registruje imena domena, a ne e-mail adrese posetilaca internet sajta. Na pojedinim delovima ovog internet sajta tražimo lične informacije o Vama kako bismo vam omogućili ostvarivanje određenih prava, kao što je pružanje izvesnih informacija koje zatražite. Ovo činimo putem upotrebe online formulara i svaki put kada nam pošaljete svoje detalje e-mailom. Informacije koje dobijemo od Vas mogu uključivati Vaše ime i prezime, adresu, brojeve telefona, faksa ili e-mail adresu. Od vas nikada nećemo tražiti dodatne informacije koje nisu neophodne da biste dobili uslugu koju ste zatražili.

Upotreba sakupljenih informacija

Informacije o imenima domena do kojih dođemo ne koristimo kako bismo Vas lično identifikovali, već da bi na osnovu tih i drugih informacija izmerili broj poseta internet sajtu, prosečno vreme provedeno na internet sajtu, pregledane stranice itd. Ove informacije ćemo koristiti isključivo da bismo izmerili frekvenciju posećivanja našeg internet sajta i unapredili njegov sadržaj. U slučaju kada od Vas zatražimo druge lične informacije, kao što su Vaše ime i e-mail adresa, tražićemo Vaš pristanak (npr. upotrebom online formulara ili putem e-maila), obavestiti Vas o procesu prikupljanja informacija i o tome kako ćemo ih upotrebiti. Informacije koje nam Vi date ili do kojih dođemo putem ovog internet sajta, koristićemo isključivo za odgovaranje na Vaša pitanja i/ili za pružanje i poboljšanje naših usluga. U slučaju da se predomislite i ne želite da Vas kontaktiramo u budućnosti, molimo Vas da nas o tome obavestite.

Otkrivanje informacija

Informacije koje nam date čuvaju se na našem serveru, a mogu im pristupiti naši saradnici, državni organi, naši pravni sledbenici i lica koja angažujemo da obrađuju podatke u naše ime u svrhe navedene u ovoj politici ili druge svrhe za koje ste Vi dali odobrenje. Takođe, možemo preneti informacije o upotrebi našeg internet sajta trećim licima ali to neće uključivati informacije na osnovu kojih Vi možete biti identifikovani. Osim ako to zakon ne nalaže, nećemo ni na koji način učiniti dostupnim niti distribuirati informacije o Vama koje nam pružite, bez vašeg prethodnog odobrenja.

Maloletni korisnici

Ukoliko ste maloletni, neophodno je da dobijete dozvolu svojih roditelja ili staratelja pre nego što nam date informacije o sebi. Maloletnim korisnicima koji nemaju ovakvo odobrenje nije dozvoljeno da nam daju lične informacije.

Drugi internet sajtovi

Naš internet sajt može sadržati linkove za druge internet sajtove koji nisu pod našom kontrolom i koji ne podležu ovoj Politici privatnosti. Ukoliko pristupite drugim internet sajtovima koristeći date linkove, operateri ovih internet sajtova mogu tražiti informacije od vas koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše.

Upotreba kolačića (Cookies)

Kao i većina sajtova na internetu, naši sajtovi koriste tzv. “kolačiće” (u nastavku Cookie). Cookie-ji su mali tekstualni fajlovi koje Vaš Internet pregledač (u nastavku browser) čuva na Vašem računaru i koji pomažu da se identifikujete na web sajtovima prilikom kasnijih poseta. Cookie-ji su jedinstveno dodeljeni Vama i može ih čitati samo web server u domenu koji je izdao taj Cookie. Korišćenje Cookie-ja je standardna praksa na Internetu i većina browser-a je podešena tako da automatski prihvata sve Cookie-je. Međutim, Vi uvek možete odlučiti da želite da prestanete da ih koristite. Možete ih jednostavno ručno obrisati ili svoj browser posebno podesiti za rad sa Cookie-jima. Za ove procedure pogledajte dokumentaciju ili Help/Pomoć sekciju Vašeg browser-a. Na našem sajtu koristimo Cookie-je isključivo kako bismo Vam omogućili bolji kvalitet interakcije sa našim sajtovima, za potrebe statističke analize posećenosti i optimizaciju našeg oglašavanja na internetu preko servisa Google Analytics i Google Ads. Datalji o ovim servisima kao i o mogućnostima Vašeg podešavanja se mogu pogledati na sledećim linkovima: www.google.com/analytics/learn/privacy.html, www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/, www.google.com/ads/preferences.

Open chat
1
Hello. We are here. How can we help you?
If we are not online, write to us: teacher@funenglishlearn.com